Profunfidade neumaticos

A profundidade mínima para o suco da roda é de 1,6 mm, pero nesa situación o rendemento do neumático perdeu o 90% da efectividade en canto capacidade de agarrarse á estrada.

É conveniente permutar os neumáticos?

Si, unha vez cada 10.000 km, pois con elo conséguese un reparto máis proporcional do desgaste dos mesmos e unha maior duración.

Temos que ter en conta que os neumáticos dun mesmo eixe deben ser iguais e a diferenza entre as profundidades do desgaste destes non sexa superior a 5 mm.

Que son os indicadores TWI?

Son os indicadores de desgaste dos neumáticos do teu coche (Treadwear indicador).

Onde están os indicadores de profundidade dos neumáticos no meu coche?

Insírense no propio debuxo do neumático. Son pestanas en relevo practicadas no suco da roda. Cando a superficie de rodadura se desgastou e se atopa ao mesmo nivel que o indicador de profundidade TWI, dispoñemos dunha profundidade de debuxo igual ou inferior a 1.6mm, temos que cambiar as rodas xa que alcanzouse o mínimo legal permitido.

Que é o índice de carga do neumático?

É un código numérico que indica a carga máxima que un neumático pode soportar.

Podo montar neumáticos con índice de carga inferior ao de orixe?

Non. Por lei establécese que se montaran neumáticos con índice de carga igual ou superior ao de orixe. (Real decreto 736/1988, punto 6 do anexo 1)

Que é o índice de velocidade do neumático?

É un código alfanumérico que corresponde á velocidade máxima que un neumático pode alcanzar.

Podo montar neumáticos con índice de velocidade inferior ao de orixe?

Non. Por lei establecese que se montaran neumáticos con índice de velocidade igual ou superior ao de orixe. (Real decreto 736/1988, punto 6 do anexo 1)

Cando comprobar a presión dos neumáticos?

Circular cos neumáticos cunha presión diferente ao establecido polo fabricante provocará un desgaste prematuro dos mesmos ou danos na estrutura interna.

Mellor comprobar a presión dos neumáticos unha vez ao mes e sobre todo antes dunha viaxe longa. Non esquecerse da roda de reposto, xa que nunca se sabe cando hai que utilizala.

Como comprobo a presión dos neumáticos?

Comprobar a presión dos neumáticos en frío (é dicir que non circularan máis de 4 km a baixa velocidade)

Se a comprobación é en quente, sumarase a presión establecida polo fabricante 0.3 bares máis para compensar a dilatación provocada no gas como consecuencia do quecemento do mesmo.

Podo montar neumáticos diferentes no mesmo eixe?

A directiva europea 92/23 no su anexo IV establece que todos os neumáticos instalados nun mesmo eixe sexan do mesmo tipo, marca, estrutura e categoría.

Esta mesma directiva establece que todos os neumáticos dun mesmo vehículo terán a mesma estrutura (radial, diagonal,…)

Por que é necesario manter ben equilibrados os neumáticos?

As elevadas revolucións as que xira un neumático provocan vibracións no volante se a roda non está perfectamente equilibrada. Isto é consecuencia da diferenza de peso entre os diferentes puntos da roda como consecuencia dos desgastes irregulares, golpes, etc… para compensar esta diferenza incorpóranse contrapesos no corpo da lamia que compensan as dispares forzas centrífugas xeradas durante a rotación da roda.